logo NPO vystrizekV2

Ucelené řešení umožňující realizaci revidovaného RVP

Uvedené technologie umí naplnit požadavky nové informatiky. Uplatní se v rámci revizí RVP a začlenění nových klíčových kompetencí. Zároveň obstojí jako prostředek pro výuku a vzdělávání v ostatních, tj. i v neinformatických předmětech.

Za Aktivní třídu jsme velmi rádi, že dochází k takto významné modernizaci českého školství. Nové směry ve vzdělávání sledujeme na zahraničních konferencích již několik let a od samého začátku se připravujeme na jejich zavádění do školní praxe. Díky našemu aktivnímu přístupu jsme nyní schopni nabídnout promyšlené a funkční řešení, které určitě není šité „horkou jehlou“. Právě naopak. Pokud se rozhodnete dále popsané metody do výuky zavést, bude vám k dispozici velké množství zpracovaných materiálů, metodická i technická podpora a lektoři, díky kterým na to nebudete sami.

 

irobot

Hlavní vlastnosti nabízeného řešení

 • Vizuální, blokové i textové programovací prostředí
 • Metodická podpora a knihovna výukových lekcí
 • Vhodné pro frontální, skupinové i projektové vyučování
 • Podpora rozvoje kreativity, logického myšlení a algoritmizace
 • Návaznost na technologie dalších výrobců

Doporučené výukové pomůcky pro MŠ, ZŠ a víceletá gymnázia

 • Robo

  Pro nejmenší – Robo Wunderkind

  Autonomní robotická stavebnice Robo Wunderkind vytváří moderní výukové pomůcky, které mění způsob, jakým se děti učí, ať už ve škole, nebo doma.
  S našimi sadami sestavíte robůtka za několik minut. Stejně rychle ho rozhýbete pomocí dodávané aplikace. Práce s Robo Wunderkind podporuje rozvoj kognitivních funkcí a dokáže poutavou formou zaujmout děti i učitele. Unikátní je „kostičkový“ barevný systém bloků, se kterými se jednoduše realizují různé typy projektů. Díky jednoduchému ovládání je tato stavebnice vhodná pro nejmenší.

  grafikarobo

 • irobot

  Nejen do informatiky – iRobot Root

  Multifunkční robot „vše v jednom“ pro výuku algoritmického myšlení a základů programování. Jeho silnou stránkou je uplatnění v neinformatických předmětech. Robot se nijak neskládá a nesestavuje. Mezi unikátní funkce patří schopnost psaní a mazání na magnetické tabuli. Držák fixy lze využít i jako akční člen. Volně dostupný software obsahuje galerii připravených lekcí vhodných pro začátečníky i pokročilé. Disponuje třemi úrovněmi kódování a integrovaným simulátorem.

  grafikairobot

 • sam

  IoT ve škole – SAM Labs

  Polytechnická stavebnice internetu věcí (IoT) SAM Labs nabízí bezdrátové bloky, které umožňují sestavit zařízení, mechanismus nebo simulaci k většině předmětů na ZŠ, a vhodně tak doplnit výuku informatiky i neinformatických předmětů. Koncepce vytvořená učiteli kombinuje stavebnici, elektroniku
  a programování. Vzbuzuje představivost a rozvíjí logické myšlení. Silná metodická podpora a jednoduché ovládání zajistí rychlou implementaci do školní praxe. SAM Labs metodicky pokryje 1. i 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

  grafikasam

 • pasco

  Přírodní vědy – PASCO Scientific

  Soubor senzorů a akčních členů PASCO umožňuje žákům aktivně zkoumat přírodu pomocí experimentu a zapojovat při tom měření a analýzu reálných dat. Pokud žákům dáte k dispozici moderní senzory a software, dostanou do rukou nástroje, které jim umožní měřit reálné přírodovědné fenomény, ne se o nich pouze teoreticky učit. Možnost připojení akčních členů a vytváření kódu v jazyce Blockly či Python činí z PASCO nejbohatší platformu pro vytváření skutečných STEAM lekcí.

  grafikapasco

 

Doporučené výukové pomůcky pro gymnázia a SOŠ

 • Robo

  Algoritmizace – iRobot Root

  Multifunkční robot „vše v jednom“ pro výuku algoritmického myšlení a základů programování. Středoškolští učitelé v něm naleznou vynikající pomůcku pro usnadnění přechodu žáků od základního blokového programovaní v jazyce Blockly k vyšším programovacím jazykům. Multifunkčního robota iRobot Root lze programovat víceúrovňově, přičemž tyto úrovně jsou navzájem (i zpětně!) kompatibilní v tomtéž programovacím prostředí. Nejvyšším jazykem je zde „blokový“ Python. Prostředí, v němž je sice využívána syntaxe Pythonu, avšak jednotlivé příkazy se stále skládají do bloků, které nelze složit syntakticky nesprávně. Odhalování chyby a debugging je v tomto prostředí velmi intuitivní. Komu by ani toto zjednodušení nepomohlo, může využít zpětné kompatibility úrovní kódování a svůj program v Pythonu „přepnout“ ještě o úroveň níže – a přeložit jej do Blockly. Výhoda názornosti a usnadnění pochopení algoritmu je v tomto případě opravdu zřejmá a přispívá k ní mimo jiné i integrovaný simulátor. Mezi unikátní funkce iRobot Root patří schopnost psaní a mazání na magnetické tabuli.

  grafikarobo

 • irobot

  Robotika a pokročilé programování – iRobot Create 3

  Vlajková loď edukačních robotických pomůcek z dílny společnosti iRobot, která se rozhodla dát k dispozici šasi svého lety prověřeného robotického vysavače do služeb středoškolské výuky informatiky. Robustní a pevná mechanická konstrukce, která (osazena vlastním vysavačem) v domácnostech po celém světě najezdila již milióny hodin, je nyní (bez vysavače) k dispozici studentům, aby na ní mohli testovat vlastní konstrukční i algoritmické nápady. Sběrnice umožňující připojení mikroprocesorů a aktuátorů třetích stran (např. Arduino, Raspberry Pi) poskytuje ve spojení s nativními senzory a aktuátory iRobot netušené možnosti toho, co lze z „vysavače, který nevysává“ vytvořit. Wi-Fi, ethernet-USB či Bluetooth konektivita spolu s možností programování pomocí otevřených knihoven jazyka Python 3 vytvářejí nástroj, jemuž jedinou překážkou při tvorbě vlastních projektů je tvůrcova fantazie. Ostatní překážky Create 3 spolehlivě překoná či objede. Namontujte a oživte na iRobot Create 3 např. LiDAR skener či robotickou ruku, Create 3 je ideální platforma pro vaše sofistikované robotické projekty.

  grafikairobot

 • sam

  Programovatelná stavebnice – SAM Labs

  Polytechnická stavebnice sestávající z bezdrátových bločků senzorů i akčních členů vyniká v praktické výuce svou jednoduchostí a názorností. Díky unikátnímu vizuálnímu způsobu vytváření algoritmů do funkčních grafových struktur lze u studentů rozvíjet algoritmické myšlení bez nutnosti znalosti syntaxe jakéhokoli programovacího jazyka. Nelineární (síťový) způsob zobrazení takto složeného algoritmu posiluje také uvědomění si funkcí jednotlivých členů a souvislostí mezi nimi. Žáci v programovacím prostředí vytváří jakousi „myšlenkovou“, algoritmickou mapu souvislostí mezi senzory, aktuátory a podmínkami vedoucími k výslednému chování celého programu, algoritmu, či jednoduché automatizační smyčky. Po nahlédnutí souvislostí mohou žáci plynule přejít do blokového programování, při kterém již využívají tradiční skladby podmínek a příkazů v jazyce Blockly. Stavební prvky SAM labs jsou také kompatibilní s mikroprocesorem micro:bit, ke kterému existuje nepřeberné množství školních i ryze „bastlířských“ projektů.

  grafikasam

 • pasco

  Přírodní vědy – PASCO Scientific

  Žákovské přírodovědné experimenty s PASCO žákům zkušenostní formou přibližují přírodovědné koncepty a přivádějí do výuky moderní digitální pomůcky, jejichž využití vede k rozvoji digitální gramotnosti žáků. Při práci s PASCO není přítomnost počítače v hodině přírodní vědy samoúčelnou ani nadbytečnou. Jedná se o rozhojnění žákových smyslů při zkušenostním stylu výuky! PASCO nabízí nejen jednotlivé specializované senzory pro konkrétní přírodovědné disciplíny, které umožnují reálnočasový sběr a analýzu dat nad různými přírodními fenomény, ale sdružuje je spolu s příslušenstvím do ucelených sad, jejichž snadné použití umožňuje provádět školní experimenty v každé třídě.

  grafikapasco

 • pasco

  STEM programování – PASCO Scientific

  Všechny senzory PASCO (včetně starších, „drátových“ typů) jsou programovatelné v jazycích Blockly, Lua či Python. Díky této vlastnosti se z PASCO Scientific pomůcek rázem stávají pomůcky pro interaktivní výuku nové informatiky, které oproti konkurenčním setům vynikají jednoduchostí manipulace a tradiční možností zobrazení reálných dat v reálném čase experimentu či programovací aktivity (jako je tomu i u „prostého měření“). Programování a kódingu se s PASCO můžete věnovat i na vyšší úrovni v rámci specificky informatických či STEM projektů. PASCO vyvinulo řadu aktuátorů, které sdružilo do několika funkčních sad tak, aby jejich využití ve výuce bylo co nejjednodušší. Možnost vytváření kódu nad sledovanými přírodními a technickými fenomény a ovládání celých systémů v automatizačním procesu vede k rozšíření digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků a také přivádí a váže žákovu pozornost zpět ke kráse a  důležitosti přírodních a technických fenoménů, zvyšuje motivaci ke studiu přírody a zlepšuje její pochopení.

  grafikapasco

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše řešení v rámci výzev z programu Národní plán obnovy? Nebo vás zajímají podrobnější informace? Neváhejte nás kontaktovat:

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas

 • Promethean Logo PrometheanBlack RGB 0621v1
 • logo1
 • SAMLabs Logo grey
 • Root Logo Lockup kopie
 • Infento logo cb
 • logo1
 • catchbox new
 • logo1
 • logo1